1 x tutti 4 x te - Affissione orizzontale
1 x tutti 4 x te - Affissione verticale
1 x tutti 4 x te - Spot Tv - Caffé
1 x tutti 4 x te - Spot tv - Marmellata
1 x tutti 4 x te - Spot Tv - Spesa